چاپخانه ای بزرگ در کمترین فضا

  • آپشن خودکار زن

    قابلیت چاپ روی انواع خودکار

  • آپشن تخت زن

    چاپ برروی تیشرت

  • آپشن چاپ لیوان

    قابلیت چاپ بروی انواع لیوان

  • چاپ برروی نایلون

مولتی سیلک کـاربری ساده و آســان استفاده در کمترین فضا کاملا مقرون به صــرفه

ما مولتی سیلک را به عنوان یک دستگاه ایده آل به شما پیشنهاد میکنیم. مولتی سیلک دستگاهی است که هر کسی از خرید آن راضی خواهد بود.